Tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) nuostatų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų bei kituose teisės aktuose numatytų taikytinų reikalavimų.

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine www.agrozaibas.lt (toliau – Svetainė), taip pat mūsų paskyra socialiniuose tinkluose.
  2. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad sužinotumėte kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kokias turite teises.
  3. Privatumo politika yra taikoma visiems asmenims, apsilankiusiems mūsų Svetainėje ir socialiniuose tinkluose.
  4. Jeigu naudojatės Svetaine, ar mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Svetaine ir mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose naudotis Jūs negalite.
  5. Jūsų asmens duomenų valdytojai yra: UAB Idėjų realizavimas, juridinio asmens kodas 302305167, Salomėjos Nėries g. 81-31, Vilnius, el. pašto adresas info@agrozaibas.lt (toliau – Bendrovė arba mes)
  6. Pirmą kartą lankantis Svetainėje prašome Jūsų patvirtinti, kad sutinkate, jog būtų naudojami slapukai šioje politikoje išdėstytomis sąlygomis.
  7. Iškilus bet kokiems klausimams dėl mūsų taikomų asmens privatumo apsaugos nuostatų, galite susisiekti el. paštu info@agrozaibas.lt
  8. Mes pasiliekame teisę bet kada atnaujinti šią Privatumo politiką. Atnaujinta Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos, atsižvelgiant į tai Jums yra rekomenduojama periodiškai patikrinti Privatumo politiką, atkreipiant dėmesį į informacijos atnaujinimo datą, kurią pateikiame Privatumo politikos teksto apačioje.
 2. Kokiais pagrindais tvarkome Jūsų asmens duomenis?
  1. Bendrovė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaudamasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
  2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kuris naudojasi paslaugomis ar naršo mūsų svetainėse.
  3. Bendrovė tvarko Lankytojų asmens duomenis šiais pagrindais:
   • sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
   • mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., valdyti ir administruoti Interneto svetainę ir pan.);
   • tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.
  4. Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.
 3. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome ir kodėl?
  1. Asmens duomenų tvarkymas Jūsų pateiktų užklausų atvejais:
   • Bendrovė Jūsų duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su mumis susisiekiate elektroniniu paštu, pateikdami užklausą, užduodami klausimus ir pateikdami bet kokią kitokią informaciją mūsų interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose.
   • Bendrovė Jūsų duomenis šiais atvejais tvarko siekdama administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugodami ir gindami savo teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.
  2. Asmens duomenų tvarkymas interneto svetainėje:
   • Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, svetainių lankymo statistinių duomenų rinkimo ir paslaugos kokybės bei lankytojų patirties tobulinimo tikslais mes tvarkome šiuos nuasmenintus duomenis: apsilankymo data, lankyti puslapiai, apsilankymo trukmė, IP adresas, naudojami įrenginiai ir programos ir pan.
   • Mūsų svetainėje naudojami slapukai. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos Jūsų interneto naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje apsilankant mūsų interneto svetainėje. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius. Plačiau apie naudojamus slapukus galite pasiskaityti Slapukų politikos skiltyje.
 4. Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?
  1. Mes tvarkome Jūsų pateiktus asmens duomenis, kai Jūs naudojatės Bendrovės paslaugomis arba svetainėmis.
  2. Duomenys gali būti generuojami, Jums naudojantis paslaugomis, pavyzdžiui, skambinant telefonu, siunčiant trumpąją žinutę, elektroninį laišką, ar lankantis interneto svetainėse.
 5. Kiek laiko mes tvarkome ir saugome Jūsų asmens duomenis?
  1. Jūsų asmeninę informaciją saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.
  2. Jeigu Jūs kreipiatės / susirašinėjate elektroniniais laiškais su mumis, mes elektroninius laiškus aktyviame el. pašte paprastai saugome 24 mėnesius.
  3. lgesnis Jūsų asmeninės informacijos saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:
   • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
   • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
   • jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su svetainės lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo svetainės lankytojo padarytus pažeidimus;
   • esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.
 6. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų asmens duomenis?
  1. Bendrovė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.
  2. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
  3. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytas sutartis.
  4. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.
  5. Jeigu mes naudojame svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Jūs naudojatės mūsų interneto svetainėje pateikta informacija, Jūsų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine arba mobiliąja aplikacija, rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės ir teikdami kitas su interneto svetainės naudojimu susijusios paslaugas.
 7. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes vykdome duomenų tvarkymo veiklą?
  1. Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.
  2. Informuojame, kad tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetainėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.
 8. Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?
  1. Bendrovė įgyvendina ir nuolat atnaujina atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  2. Bet kuriuos Jūsų pateiktus asmens duomenis gali tvarkyti Bendrovė arba sutartis pasirašęs el. pašto savininkas, duomenų centras, saugykla ir kiti IT infrastruktūros paslaugų teikėjai bendrovės IT sistemų saugumo palaikymo, verslo su klientais, tiekėjais ir kitais verslo partneriais užtikrinimo tikslais, užtikrinant, kad duomenys būtų tinkamai apsaugoti ir neprarandami pažeidus saugumą.
 9. Prašymų ir skundų pateikimas
  1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
  2. Jeigu manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, arba el. p. ada@ada.lt
 10. Kokios Jūsų teisės?
  1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.
  2. Teisė ištrinti duomenis. Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.
  3. Teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė Jūsų pateiktuose dokumentuose mums nurodyti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
  4. Teisė atšaukti sutikimą. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu.
  5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs ginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.
  6. Teisė į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę prašyti kitam duomenų valdytojui perkelti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome taikydami automatizuotas priemones.
  7. Teisė pateikti skundą. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, prašome kreiptis tiesiogiai į mus ir Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.
 11. Kaip su mumis susisiekti?
  1. Prašome kreiptis į mus, jeigu turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų apie šį pranešimą arba norite, kad nenaudotume Jūsų informacijos, arba norite pasinaudoti šioje Privatumo politikoje nurodytomis savo teisėmis arba pateikti skundą. Jūs galite kreiptis į mus el. paštu info@agrozaibas.lt
 12. Galiojimas ir pakeitimai

  Ši Privatumo politika galioja nuo 2021 m. lapkričio 24 d. Privatumo politikos keitimo atveju mes paskelbsime atnaujintą jos versiją savo interneto svetainėse. Privatumo politikos pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje momento.

Ši Slapukų politika taikoma kartu su mūsų Privatumo politika, kurioje numatyta, kaip mes renkame ir dalinamės duomenimis. Ši Slapukų politika taikoma slapukų naudojimui UAB Idėjų realizavimas (toliau – Bendrovė) interneto svetainėje www.agrozaibas.lt (toliau – Svetainė).

Kas yra slapukai?

Slapukai – tai tekstiniai failai, kuriuose yra nedaug informacijos, siunčiamos į naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje, kai lankotės interneto svetainėje. Kiekvieną kartą Jums lankantis toje pačioje interneto svetainėje, slapukai vėl siunčia informaciją į šią svetainę.

Kokio tipo slapukus mes naudojame?
 1. Griežtai privalomi slapukai – Šie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte naršyti interneto svetainėje, naudotis ja ir jos funkcijomis.
 2. Funkciniai slapukai – Funkciniai slapukai įrašo informaciją apie Jūsų pasirinkimus ir leidžia pritaikyti Svetainės naudojimą pagal Jūsų poreikius. Bendrovė funkcinius slapukus naudoja tam, kad įsimintų Jūsų pasirinkimus dėl kalbos, šalies ar kitų naršyklės nuostatų ir suteiktų personalizuotas ar patobulintas Jūsų pasirinktas funkcijas, tam, kad kitą kartą apsilankius svetainėje Jums nereikėtų visos šios informacijos suvesti dar kartą. Pavyzdžiui, Bendrovė taip pat gali sekti Jūsų naršyklės nuostatas, siekdama tinkamai pavaizduoti Svetainę Jūsų ekrane. Jei ištrinsite funkcinius slapukus, visi pasirinkimai ar pasirinkti nustatymai nebus išsaugoti tolesnių apsilankymų metu.
 3. Statistinių duomenų / veikimą gerinantys slapukai – Šiuos slapukus Bendrovė naudoja informacijos apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų Svetaine, rinkimui. Šie statistiniai duomenys suteikia mums informacijos, kaip dažnai lankomasi Svetainėje, kiek laiko joje praleidžiama, kaip dažnai naudojamasi Svetainės funkcijomis. Tai leidžia mums tobulinti Svetainės struktūrą, naršymą joje ir taip, kad naršymas Svetainėje būtų kaip įmanoma patogesnis vartotojui. Bendrovė gali stebėti, ar Jūs susiduriate su kokiomis nors klaidomis, ir nustatyti, kurias Interneto svetainės dalis reikia koreguoti.
 4. Reklamos slapukai – Šie slapukai naudojami įvertinti reklamos kampanijų pateikimą ir rezultatyvumą bei riboti Jums pateikiamos reklamos kiekį. Trečiųjų šalių reklamos skelbėjai, reklamos tinklai, duomenų mainų, rinkos analizės ir kitų paslaugų teikėjai į Jūsų įrenginį gali įrašyti trečiųjų šalių tikslinius reklaminius slapukus.
Kokia informacija renkama slapukais?

Norime pabrėžti, jog jokie asmens duomenys, leidžiantys nustatyti Jūsų tapatybę, nėra renkami ir bet kokia surinkta informacija yra naudojama tik srauto analizės tikslais. Mūsų naudojamų slapukų pagalba renkame šią informaciją:

 • bendras apsilankiusių vartotojų skaičius;
 • vartotojo praleistas laikas puslapyje;
 • vartotojų peržiūrėtas puslapių skaičius / skaičius per sesiją;
 • naujų / senų lankytojų santykis;
 • kokia naršykle buvo aplankytas puslapis, jos versija ir kalba;
 • vietovė iš kurios buvo aplankytas puslapis;
 • įrenginys, kuriuo buvo peržiūrėtas puslapis (stacionarus kompiuteris, planšetinis kompiuteris ar mobilus telefonas);
 • kokiu būdu buvo patekta į puslapį (tiesiogiai įrašius naršyklėje internetinį adresą, per paieškos sistemas („Google“, „Bing“ ir kt.), per socialinius tinklus („Facebook“, VK ir kt.), per kitas nuorodas.
Kaip valdyti slapukus?

Slapukus galite tvarkyti ir (arba) ištrinti savo nuožiūra. Savo kompiuteryje galite ištrinti visus išsaugotus slapukus, o daugumoje naršyklių galite pasirinkti, kad slapukai nebūtų išsaugomi. Atminkite, kad išjungę slapukus, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios taip pat būtinos Interneto svetainių veikimui. Jei norite gauti daugiau informacijos apie slapukus, apsilankykite svetainėje www.aboutcookies.org, kurioje pateikta detalesnė ir nepriklausoma informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus naršyklės parametrų skiltyje ir kaip pašalinti Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus. Jei norite pašalinti slapukus iš savo mobiliojo telefono, žr. savo telefono naudojimo instrukciją.

Galiojimas ir pakeitimai

Ši slapukų politika galioja nuo 2021 m. lapkričio 24 d. Slapukų politikos keitimo atveju mes paskelbsime atnaujintą jos versiją savo interneto svetainėse. Slapukų politikos pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje momento.